ترجمه Sweeper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روبنده‌. می باشد

Sweeper به چه معناست و Sweeper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweeper

روبنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روبنده‌., ترجمه روبنده‌., کلمات شبیه روبنده‌.
دانلود فایل ها