ترجمه Sweet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيرين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ , در فارسی : مط‌بوع‌ , به فارسی : نوشين‌.

Sweet به چه معناست و Sweet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweet

شيرين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيرين‌, ترجمه شيرين‌, کلمات شبیه شيرين‌ , خوش‌ به لاتین , مط‌بوع‌ به لاتین , نوشين‌. خارجی
دانلود فایل ها