ترجمه Sweet Corn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذرت‌ هندي‌.

Sweet Corn به چه معناست و Sweet Corn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweet Corn

(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌ , ذرت‌ هندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها