ترجمه Sweet Potato در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيب‌ زميني‌ شيرين‌. می باشد

Sweet Potato به چه معناست و Sweet Potato یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweet Potato

سيب‌ زميني‌ شيرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيب‌ زميني‌ شيرين‌., ترجمه سيب‌ زميني‌ شيرين‌., کلمات شبیه سيب‌ زميني‌ شيرين‌.
دانلود فایل ها