ترجمه Sweet William در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌ شاعر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حسن‌ يوسف‌.

Sweet William به چه معناست و Sweet William یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweet William

(گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌ شاعر به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌ شاعر, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌ شاعر, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌ شاعر , حسن‌ يوسف‌. به لاتین
دانلود فایل ها