ترجمه Sweeten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيرين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيرين‌ شدن‌ , در فارسی : ملايم‌ كردن‌.

Sweeten به چه معناست و Sweeten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweeten

شيرين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيرين‌ كردن‌, ترجمه شيرين‌ كردن‌, کلمات شبیه شيرين‌ كردن‌ , شيرين‌ شدن‌ به لاتین , ملايم‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها