ترجمه Sweetie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در صحبت‌ خودماني‌) عزيزم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماماني‌.

Sweetie به چه معناست و Sweetie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweetie

(در صحبت‌ خودماني‌) عزيزم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در صحبت‌ خودماني‌) عزيزم‌, ترجمه (در صحبت‌ خودماني‌) عزيزم‌, کلمات شبیه (در صحبت‌ خودماني‌) عزيزم‌ , ماماني‌. به لاتین
دانلود فایل ها