ترجمه Swell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تورم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجستگي‌ , در فارسی : برجسته‌ , به فارسی : شيك‌ , سایر ترجمه ها : زيبا (د.گ‌.- امر.) عالي‌

Swell به چه معناست و Swell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swell

تورم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تورم‌, ترجمه تورم‌, کلمات شبیه تورم‌ , برجستگي‌ به لاتین , برجسته‌ به لاتین , شيك‌ خارجی , زيبا (د.گ‌.- امر.) عالي‌ در زبان
دانلود فایل ها