ترجمه Swim Bladder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيسه‌ هواي‌ ماهي‌ مثانه‌ هوايي‌. می باشد

Swim Bladder به چه معناست و Swim Bladder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swim Bladder

كيسه‌ هواي‌ ماهي‌ مثانه‌ هوايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كيسه‌ هواي‌ ماهي‌ مثانه‌ هوايي‌., ترجمه كيسه‌ هواي‌ ماهي‌ مثانه‌ هوايي‌., کلمات شبیه كيسه‌ هواي‌ ماهي‌ مثانه‌ هوايي‌.
دانلود فایل ها