ترجمه Swimmable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ شناوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناكردني‌.

Swimmable به چه معناست و Swimmable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swimmable

قابل‌ شناوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ شناوري‌, ترجمه قابل‌ شناوري‌, کلمات شبیه قابل‌ شناوري‌ , شناكردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها