ترجمه Swinish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ خوك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ خوك‌ , در فارسی : خوك‌ صفت‌.

Swinish به چه معناست و Swinish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swinish

وابسته‌ به‌ خوك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ خوك‌, ترجمه وابسته‌ به‌ خوك‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ خوك‌ , شبيه‌ خوك‌ به لاتین , خوك‌ صفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها