ترجمه Switch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعويض‌.

Switch به چه معناست و Switch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Switch

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , تعويض‌. به لاتین
دانلود فایل ها