ترجمه Switch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزينه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راه‌گزين‌ , در فارسی : راه‌گزيدن‌.

Switch به چه معناست و Switch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Switch

گزينه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزينه‌, ترجمه گزينه‌, کلمات شبیه گزينه‌ , راه‌گزين‌ به لاتین , راه‌گزيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها