ترجمه Switchback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرپيچ‌ وخم‌. می باشد

Switchback به چه معناست و Switchback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Switchback

پرپيچ‌ وخم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرپيچ‌ وخم‌., ترجمه پرپيچ‌ وخم‌., کلمات شبیه پرپيچ‌ وخم‌.
دانلود فایل ها