ترجمه Switching Network در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌ راه‌گزيني‌. می باشد

Switching Network به چه معناست و Switching Network یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Switching Network

شبكه‌ راه‌گزيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌ راه‌گزيني‌., ترجمه شبكه‌ راه‌گزيني‌., کلمات شبیه شبكه‌ راه‌گزيني‌.
دانلود فایل ها