ترجمه Swivel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ محورگرديده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخاندن‌.

Swivel به چه معناست و Swivel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swivel

روي‌ محورگرديده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ محورگرديده‌, ترجمه روي‌ محورگرديده‌, کلمات شبیه روي‌ محورگرديده‌ , چرخاندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها