ترجمه Swooner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غش‌ كننده‌. می باشد

Swooner به چه معناست و Swooner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swooner

غش‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غش‌ كننده‌., ترجمه غش‌ كننده‌., کلمات شبیه غش‌ كننده‌.




دانلود فایل ها