ترجمه Swoopstake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الله‌ بختي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شانسي‌.

Swoopstake به چه معناست و Swoopstake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swoopstake

الله‌ بختي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الله‌ بختي‌, ترجمه الله‌ بختي‌, کلمات شبیه الله‌ بختي‌ , شانسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها