ترجمه Swoosh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ خش‌ خش‌ كردن‌.

Swoosh به چه معناست و Swoosh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swoosh

صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌, ترجمه صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌, کلمات شبیه صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌ , صداي‌ خش‌ خش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها