ترجمه Swordlike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمشير مانند. می باشد

Swordlike به چه معناست و Swordlike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swordlike

شمشير مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی شمشير مانند., ترجمه شمشير مانند., کلمات شبیه شمشير مانند.
دانلود فایل ها