خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53898 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53898','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53898 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swordsman به فارسی

ترجمه Swordsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمشير زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شمشير باز.

Swordsman به چه معناست و Swordsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swordsman

شمشير زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شمشير زن‌, ترجمه شمشير زن‌, کلمات شبیه شمشير زن‌ , شمشير باز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: