خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53910 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53910','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53910 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sycophant به فارسی

ترجمه Sycophant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ چاپلوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متملق‌ , در فارسی : انگل‌.

Sycophant به چه معناست و Sycophant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sycophant

ادم‌ چاپلوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ چاپلوس‌, ترجمه ادم‌ چاپلوس‌, کلمات شبیه ادم‌ چاپلوس‌ , متملق‌ به لاتین , انگل‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: