ترجمه Sycophant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ چاپلوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متملق‌ , در فارسی : انگل‌.

Sycophant به چه معناست و Sycophant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sycophant

ادم‌ چاپلوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ چاپلوس‌, ترجمه ادم‌ چاپلوس‌, کلمات شبیه ادم‌ چاپلوس‌ , متملق‌ به لاتین , انگل‌. به لاتین
دانلود فایل ها