ترجمه Syllogism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قياس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قياس‌ منط‌قي‌ , در فارسی : قضيه‌ منط‌قي‌ , به فارسی : صغري‌ وكبري‌.

Syllogism به چه معناست و Syllogism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syllogism

قياس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قياس‌, ترجمه قياس‌, کلمات شبیه قياس‌ , قياس‌ منط‌قي‌ به لاتین , قضيه‌ منط‌قي‌ به لاتین , صغري‌ وكبري‌. خارجی
دانلود فایل ها