ترجمه Syllogize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌. می باشد

Syllogize به چه معناست و Syllogize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syllogize

استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌., ترجمه استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌., کلمات شبیه استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها