ترجمه Syllogize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صغري‌ وكبري‌ چيدن‌ , در فارسی : قياس‌ كردن‌

Syllogize به چه معناست و Syllogize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syllogize

بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌, ترجمه بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌ , صغري‌ وكبري‌ چيدن‌ به لاتین , قياس‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها