ترجمه Symbiosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همزيگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همزيستي‌ , در فارسی : زندگي‌ تعاوني‌ , به فارسی : همزيستي‌ وتجانس‌

Symbiosis به چه معناست و Symbiosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symbiosis

همزيگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همزيگري‌, ترجمه همزيگري‌, کلمات شبیه همزيگري‌ , همزيستي‌ به لاتین , زندگي‌ تعاوني‌ به لاتین , همزيستي‌ وتجانس‌ خارجی
دانلود فایل ها