ترجمه Symbolize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشان‌ پردازي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نماپردازي‌ كردن‌ , در فارسی : حاكي‌ بودن‌ از.

Symbolize به چه معناست و Symbolize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symbolize

نشان‌ پردازي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشان‌ پردازي‌ كردن‌, ترجمه نشان‌ پردازي‌ كردن‌, کلمات شبیه نشان‌ پردازي‌ كردن‌ , نماپردازي‌ كردن‌ به لاتین , حاكي‌ بودن‌ از. به لاتین
دانلود فایل ها