ترجمه Symmetrization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقارن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متقارن‌ , در فارسی : هم‌ اراستگي‌ , به فارسی : همسازي‌.

Symmetrization به چه معناست و Symmetrization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symmetrization

تقارن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقارن‌, ترجمه تقارن‌, کلمات شبیه تقارن‌ , متقارن‌ به لاتین , هم‌ اراستگي‌ به لاتین , همسازي‌. خارجی
دانلود فایل ها