ترجمه Sympatric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ بوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ ناحيه‌ , در فارسی : هم‌ شخصيت‌.

Sympatric به چه معناست و Sympatric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sympatric

هم‌ بوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ بوم‌, ترجمه هم‌ بوم‌, کلمات شبیه هم‌ بوم‌ , هم‌ ناحيه‌ به لاتین , هم‌ شخصيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها