ترجمه Sympatry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ بومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ محلي‌.

Sympatry به چه معناست و Sympatry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sympatry

هم‌ بومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ بومي‌, ترجمه هم‌ بومي‌, کلمات شبیه هم‌ بومي‌ , هم‌ محلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها