ترجمه Symphony در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سمفوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌عه‌ ط‌ولاني‌ موسيقي‌ , در فارسی : هم‌ نوا , به فارسی : هم‌ نوايي‌.

Symphony به چه معناست و Symphony یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symphony

سمفوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سمفوني‌, ترجمه سمفوني‌, کلمات شبیه سمفوني‌ , قط‌عه‌ ط‌ولاني‌ موسيقي‌ به لاتین , هم‌ نوا به لاتین , هم‌ نوايي‌. خارجی
دانلود فایل ها