ترجمه Symposium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ نشست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همسگالي‌ , در فارسی : بزم‌ پس‌ از شام‌ , به فارسی : مجلس‌ مذاكره‌

Symposium به چه معناست و Symposium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symposium

هم‌ نشست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ نشست‌, ترجمه هم‌ نشست‌, کلمات شبیه هم‌ نشست‌ , همسگالي‌ به لاتین , بزم‌ پس‌ از شام‌ به لاتین , مجلس‌ مذاكره‌ خارجی
دانلود فایل ها