ترجمه Synagog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eugoganys) كنيسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرستشگاه‌ يهود.

Synagog به چه معناست و Synagog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synagog

(eugoganys) كنيسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eugoganys) كنيسه‌, ترجمه (eugoganys) كنيسه‌, کلمات شبیه (eugoganys) كنيسه‌ , پرستشگاه‌ يهود. به لاتین
دانلود فایل ها