ترجمه Synchronization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگامي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌زماني‌.

Synchronization به چه معناست و Synchronization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronization

همگامي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همگامي‌, ترجمه همگامي‌, کلمات شبیه همگامي‌ , هم‌زماني‌. به لاتین
دانلود فایل ها