ترجمه Synchronize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انط‌باق‌ زماني‌ داشتن‌.

Synchronize به چه معناست و Synchronize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronize

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , انط‌باق‌ زماني‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها