ترجمه Synchronize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگاه‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همزمان‌ كردن‌ , در فارسی : از حيث‌ زمان‌ باهم‌ مط‌ابق‌

Synchronize به چه معناست و Synchronize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronize

همگاه‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همگاه‌ بودن‌, ترجمه همگاه‌ بودن‌, کلمات شبیه همگاه‌ بودن‌ , همزمان‌ كردن‌ به لاتین , از حيث‌ زمان‌ باهم‌ مط‌ابق‌ به لاتین
دانلود فایل ها