ترجمه Synchronous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ زمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همگاه‌ , در فارسی : واقع‌ شونده‌ بط‌ور هم‌ زمان‌.

Synchronous به چه معناست و Synchronous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronous

هم‌ زمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ زمان‌, ترجمه هم‌ زمان‌, کلمات شبیه هم‌ زمان‌ , همگاه‌ به لاتین , واقع‌ شونده‌ بط‌ور هم‌ زمان‌. به لاتین
دانلود فایل ها