ترجمه Synclinal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ز.ش‌.) ناوديس‌.

Synclinal به چه معناست و Synclinal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synclinal

كاس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاس‌, ترجمه كاس‌, کلمات شبیه كاس‌ , (ز.ش‌.) ناوديس‌. به لاتین
دانلود فایل ها