ترجمه Syncretism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتقاد به‌ توحيد عقايد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همتايي‌ , در فارسی : تلفيق‌ , به فارسی : تاليف‌ عقايد

Syncretism به چه معناست و Syncretism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syncretism

اعتقاد به‌ توحيد عقايد به خارجی , ریشه انگلیسی اعتقاد به‌ توحيد عقايد, ترجمه اعتقاد به‌ توحيد عقايد, کلمات شبیه اعتقاد به‌ توحيد عقايد , همتايي‌ به لاتین , تلفيق‌ به لاتین , تاليف‌ عقايد خارجی
دانلود فایل ها