ترجمه Synecdoche در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بديع‌) ذكر جزء واراده‌ كل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ دريافت‌.

Synecdoche به چه معناست و Synecdoche یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synecdoche

(بديع‌) ذكر جزء واراده‌ كل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بديع‌) ذكر جزء واراده‌ كل‌, ترجمه (بديع‌) ذكر جزء واراده‌ كل‌, کلمات شبیه (بديع‌) ذكر جزء واراده‌ كل‌ , هم‌ دريافت‌. به لاتین
دانلود فایل ها