ترجمه Synonymize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاليف‌ كردن‌. می باشد

Synonymize به چه معناست و Synonymize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synonymize

تاليف‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تاليف‌ كردن‌., ترجمه تاليف‌ كردن‌., کلمات شبیه تاليف‌ كردن‌.
دانلود فایل ها