ترجمه Synopsize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ اجمال‌ در اوردن‌ , در فارسی : بصورت‌ مجمل‌ بيان‌

Synopsize به چه معناست و Synopsize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synopsize

خلاصه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ كردن‌, ترجمه خلاصه‌ كردن‌, کلمات شبیه خلاصه‌ كردن‌ , بصورت‌ اجمال‌ در اوردن‌ به لاتین , بصورت‌ مجمل‌ بيان‌ به لاتین
دانلود فایل ها