خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54084 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54084','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54084 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Synopsize به فارسی

ترجمه Synopsize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ اجمال‌ در اوردن‌ , در فارسی : بصورت‌ مجمل‌ بيان‌

Synopsize به چه معناست و Synopsize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synopsize

خلاصه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ كردن‌, ترجمه خلاصه‌ كردن‌, کلمات شبیه خلاصه‌ كردن‌ , بصورت‌ اجمال‌ در اوردن‌ به لاتین , بصورت‌ مجمل‌ بيان‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: