ترجمه Synthesize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌ , در فارسی : تركيب‌ شدن‌ , به فارسی : هم‌ گذاري‌ كردن‌.

Synthesize به چه معناست و Synthesize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synthesize

تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تركيب‌ كردن‌, ترجمه تركيب‌ كردن‌, کلمات شبیه تركيب‌ كردن‌ , اميختن‌ به لاتین , تركيب‌ شدن‌ به لاتین , هم‌ گذاري‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها