خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54096 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54096','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54096 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Synthesize به فارسی

ترجمه Synthesize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌ , در فارسی : تركيب‌ شدن‌ , به فارسی : هم‌ گذاري‌ كردن‌.

Synthesize به چه معناست و Synthesize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synthesize

تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تركيب‌ كردن‌, ترجمه تركيب‌ كردن‌, کلمات شبیه تركيب‌ كردن‌ , اميختن‌ به لاتین , تركيب‌ شدن‌ به لاتین , هم‌ گذاري‌ كردن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: