ترجمه Synthetic Rubber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاستيك‌ مصنوعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاستيك‌ ساختگي‌ , در فارسی : لاستيك‌ همگذاشت‌.

Synthetic Rubber به چه معناست و Synthetic Rubber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synthetic Rubber

لاستيك‌ مصنوعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لاستيك‌ مصنوعي‌, ترجمه لاستيك‌ مصنوعي‌, کلمات شبیه لاستيك‌ مصنوعي‌ , لاستيك‌ ساختگي‌ به لاتین , لاستيك‌ همگذاشت‌. به لاتین
دانلود فایل ها