ترجمه Syphilitic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) سفليس‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفليسي‌.

Syphilitic به چه معناست و Syphilitic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syphilitic

(ط‌ب‌) سفليس‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) سفليس‌ شناسي‌, ترجمه (ط‌ب‌) سفليس‌ شناسي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) سفليس‌ شناسي‌ , سفليسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها