ترجمه System Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ سيستم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بررسي‌ سيستم‌.

System Check به چه معناست و System Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Check

مقابله‌ سيستم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ سيستم‌, ترجمه مقابله‌ سيستم‌, کلمات شبیه مقابله‌ سيستم‌ , بررسي‌ سيستم‌. به لاتین
دانلود فایل ها