ترجمه Tablature در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجسم‌ بصورت‌ وضوح‌ , در فارسی : مقط‌ع‌ , به فارسی : تصوير , سایر ترجمه ها : نقاشي‌.

Tablature به چه معناست و Tablature یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tablature

تصور به خارجی , ریشه انگلیسی تصور, ترجمه تصور, کلمات شبیه تصور , تجسم‌ بصورت‌ وضوح‌ به لاتین , مقط‌ع‌ به لاتین , تصوير خارجی , نقاشي‌. در زبان
دانلود فایل ها