ترجمه Tablature در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرح‌ روشن‌ و نمودار , در فارسی : تصوير خيالي‌

Tablature به چه معناست و Tablature یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tablature

نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌, ترجمه نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌, کلمات شبیه نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌ , شرح‌ روشن‌ و نمودار به لاتین , تصوير خيالي‌ به لاتین
دانلود فایل ها