ترجمه Table در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معوق‌ گذاردن‌ , در فارسی : روي‌ ميز

Table به چه معناست و Table یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Table

مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌, ترجمه مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌, کلمات شبیه مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌ , معوق‌ گذاردن‌ به لاتین , روي‌ ميز به لاتین
دانلود فایل ها