ترجمه Table در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در فهرست‌ نوشتن‌ , در فارسی : كوهميز.

Table به چه معناست و Table یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Table

گذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاشتن‌, ترجمه گذاشتن‌, کلمات شبیه گذاشتن‌ , در فهرست‌ نوشتن‌ به لاتین , كوهميز. به لاتین
دانلود فایل ها